Velkommen til Rudersdal Padel Klub

Formålet med at stifte Rudersdal Padel Klub er på stiftelsestidspunktet at sikre, at der er en klub i Rudersdal Kommune, der alene arbejder for udbredelsen af padel blandt kommunens borgere.

Rudersdal Kommune har allerede besluttet at der skal etableres padelbaner, og Rudersdal Padel Klub har et ønske om at drive disse kommunalt ejede baner på foreningsbasis.

Det er vores mål at sikre, at banerne bliver udnyttet bedst muligt, især af kommunens børn og unge i skole- og fritiden, og at Rudersdal Padel Klub, kan være en klub der fungerer hele året for spillere på alle niveauer.
Paddle tennis court, net, racket, balls.